Projekt 389/2011/PR2011
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu"
“Azərbaycan Respublikasının sığorta bazarına nəzarət orqanının institusional imkanlarının gücləndirilməsi” Layihəsi.
389/2011/PR2011
Większy tekst
English version
Kontakt

Materiały szkoleniowe i inne dokumenty

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji szkoleniowych, zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym projektu pomocy rozwojowej 389/2011/PR2011, są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

 

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów szkoleniowych i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Materiały szkoleniowe i publikacje mogą być wykorzystywane przez pracowników Państwowego Nadzoru Ubezpieczeń Ministerstwa Finansów Republiki Azerbejdżanu i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sposób przewidziany w założeniach projektu pomocy rozwojowej 389/2011/PR2011 Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych organu nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu, w tym na użytek własny jako pomoc w samodzielnym kształceniu.

Lp. Działanie Termin realizacji Materiały i publikacje
1.Agenda: Wizyta szkoleniowa nr 1 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Klientów.4 - 6 lipca 2011Dla: Wszyscy
1.Materiały: Wizyta szkoleniowa nr 1 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Klientów.4 - 6 lipca 2011Dla: UKNF
2.Agenda: Wizyta szkoleniowa nr 2 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Klientów.1 - 3 sierpnia 2011Dla: Wszyscy
2.Materiały: Wizyta szkoleniowa nr 2 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Klientów.1 - 3 sierpnia 2011Dla: UKNF
3.Agenda: Wizyta studyjna w Warszawie przedstawicieli nadzoru Republiki Azerbejdżanu.12 – 14 września 2011Dla: Wszyscy
3.Materiały: Wizyta studyjna w Warszawie przedstawicieli nadzoru Republiki Azerbejdżanu.12 – 14 września 2011Dla: UKNF
4.Dokumenty: Wytyczne w zakresie proponowanych zmian do obecnego porządku prawnego Republiki Azerbejdżanu w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych.październik/listopad 2011Dla: UKNF
5.Dokumenty: Przewodnik podsumowujący projekt pomocy rozwojowej, obejmujący zagadnienia dotyczące możliwości stosowania rozwiązań prawnych oraz rozwiązań instytucjonalnych w celu zapewnienia należytej ochrony interesów konsumentów usług ubezpieczeniowych.listopad / grudzień 2011Dla: UKNF

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5