Projekt 389/2011/PR2011
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym Republiki Azerbejdżanu"
“Azərbaycan Respublikasının sığorta bazarına nəzarət orqanının institusional imkanlarının gücləndirilməsi” Layihəsi.
389/2011/PR2011
Większy tekst
English version
Kontakt

Harmonogram realizacji działań

DziałanieSkrócony opisZakładany termin realizacji
Koordynacja realizacji projektu oraz obsługa finansowo-księgowa projektu.UKNF jako projektodawca odpowiada za koordynację przygotowania, realizację, rozliczenia, monitoring i sprawozdawczość w zakresie działań projektowych, w porozumieniu oraz we współpracy ze stroną azerbejdżańską (Państwowy Nadzór Ubezpieczeń).marzec - grudzień 2011
Szczegółowa analiza sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w Republice Azerbejdżanu (on-line).Analiza sytuacji na rynku ubezpieczeniowym w Republice Azerbejdżanu przeprowadzona na podstawie dokumentów dostarczonych przez beneficjenta, jak również w oparciu o informacje ogólnodostępne. Powyższa analiza umożliwi ekspertom UKNF zaangażowanym w projekt bliższe zapoznanie się ze stanem faktycznym rynku ubezpieczeniowego Republiki Azerbejdżanu, a tym samym zdefiniowanie potencjalnych obszarów problemowych, wymagających przeprowadzenia działań pomocowych zmierzających do wskazania proponowanych rozwiązań dla nadzoru.marzec - czerwiec 2011
Konsultanckie eksperckie z przedstawicielami organu nadzoru Republiki Azerbejdżanu (on-line).Konsultacje eksperckie z przedstawicielami azerbejdżańskiego organu nadzoru, na podstawie których opracowany zostanie szkic w zakresie tematyki proponowanych wizyt szkoleniowych w Azerbejdżanie.kwiecień - czerwiec 2011
Wizyta szkoleniowa nr 1 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Konsumentów.Rezultatem szkolenia będzie poznanie przez uczestników szczegółowych przepisów unijnych oraz przepisów prawa polskiego dotyczących sektora ubezpieczeniowego w odniesieniu do sytuacji konsumenta. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami przyjętymi w Polsce z uwzględnieniem problemów, jakie na tym rynku się pojawiły oraz przedstawieniem wypracowanych rozwiązań.

Elementy szkolenia:

  • przepisy prawa unijnego;
  • przepisy prawa polskiego;
  • szczegółowe bezpośrednie omówienie wyników przeprowadzonej analizy.
4 - 6 lipca 2011
Wizyta szkoleniowa nr 2 w Republice Azerbejdżanu ekspertów UKNF - Departamentu Ochrony Konsumentów.W rezultacie przeprowadzonego szkolenia przedstawiciele organów nadzoru zostaną zapoznani z konkretnymi rozwiązaniami wypracowanymi w Polsce, z których korzystają konsumenci.

Elementy szkolenia:

  • rola organu nadzoru w procesie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych;
  • rola innych instytucji występujących na rynku w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych;
  • alternatywne metody rozwiązywania sporów.
1 - 3 sierpnia 2011
Wizyta studyjna w Warszawie przedstawicieli nadzoru Republiki Azerbejdżanu.W wizycie studyjnej udział wezmą przedstawiciele organu nadzoru Republiki Azerbejdżanu, którzy są bezpośrednio zaangażowani w problematykę dot. nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. Rezultatem wizyty będzie zapoznanie przedstawicieli organu nadzoru z wstępnymi propozycjami rozwiązań, które mogłyby mieć zastosowanie na azerbejdżańskim rynku ubezpieczeniowym.
Elementy wizyty:
Spotkania warsztatowe, których celem będzie podsumowanie wyników analiz i ustaleń dokonanych w trakcie kontaktów roboczych w ramach przeprowadzonej analizy oraz działań szkoleniowych oraz przedstawienie propozycji wstępnych rekomendacji co do kierunku zmian legislacyjnych w zakresie ochrony konsumenta usług ubezpieczeniowych.
12 - 14 września 2011
Opracowanie wytycznych w zakresie proponowanych zmian do obecnego porządku prawnego Republiki Azerbejdżanu w zakresie ochrony konsumentów usług ubezpieczeniowych.Opracowanie końcowych rekomendacji dla przedstawicieli organu nadzoru Azerbejdżanu, mających na celu ułatwienie opracowania rozwiązań skutkujących zwiększeniem ochrony konsumenckiej, a co za tym idzie, wzrostem zaufania do rynku ubezpieczeniowego i ich wprowadzenia do porządku prawnego tego państwa.wrzesień - październik
2011
Konsultacje on-line z przedstawicielami organu nadzoru Republiki Azerbejdżanu.Konsultacje on-line po opracowaniu ww. wytycznych z przedstawicielami azerbejdżańskiego organu nadzoru, mające na celu zapewnienie dalszego, aktywnego wsparcia ekspertów podczas podejmowanych działań dostosowawczych prawodawstwa Republiki Azerbejdżanu do wymogów unijnych.październik - listopad 
2011
Przygotowanie opracowania, tzw. guidebook-a, dla organu nadzoru Republiki Azerbejdżanu.Przygotowanie opracowania tzw. guidebook podsumowującego cały projekt z uwzględnieniem przeanalizowanych materiałów, przepisów oraz wypracowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie wsparcia ekspertom w ich dalszej pracy nad usprawnianiem sektora ubezpieczeniowego.listopad - grudzień
2011

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5